FOR HORSE
Místo konání - LETŇANY
PVA EXPO PRAHA Výstaviště Letňany
Pravidla pro vstup na veletrh
Bezpečně na veletrhu

Přehlídka plemen koní


POKYNY PRO VYSTAVOVATELE KONÍ

 

Přihláška (PDF): ZDE

 

Veletrh "FOR HORSE" PVA EXPO --.--.----

Adresa výstaviště: Beranových 667, 199 00 Praha 9 – Letňany.

 

Kontaktní osoba: Rafífa Hamoudová – tel. 776 33 09 78, mail: hamoudova@abf.cz. R. Hamoudová zajišťuje denní program výstavy i For Horse Show.

 

Organizační informace:

Příjezd na výstaviště bude probíhat dne --.--.---- od 15.00 do 18.00 hod.

Příjezd v jiném termínu (např. 16.4. ráno) musí být dopředu domluvený s R. Hamoudovou.  

Při vjezdu do areálu nejprve zaparkujte na začátku parkoviště pro návštěvníky a zajděte si na registraci ve vstupní hale pro vstupní kartičky a parkovací karty. Počty musí být dopředu nahlášené paní Hamoudové. Bez předchozí domluvy nemusíme být schopni vyhovět Vašim požadavkům.

Na konci parkoviště je vyhrazeno karavanové městečko pro zaparkování aut a ustájení koní, do kterého mají přístup pouze osoby, které se prokáží kartičkou. V místě bude k dispozici voda, přívod el. energie, mobilní záchody a sprcha.

 

Schůzka účastníků: proběhne ve středu --.--.---- v 19:00 u kolbiště v Hale 5 C, D.

 

Vlastní výstava: začíná ve čtvrtek --.--.---- v 10.00 hod.

 

Generální zkouška večerního programu: proběhne --.--.---- od 19:00.

 

Veterinární podmínky: veterinárním dozorem je pověřena MVDr. Barbora Schillová (604 536 478). Veterinární podmínky pro účast na akci jsou následující: koně musí doprovázet průkaz koně, který bude předán pořadateli při prezentaci. Kůň musí vakcinován proti influenze koní (chřipce koní) dle vakcinačního schématu daného výrobcem vakcíny a musí být v imunitě. Poslední vakcinace musí být provedena nejpozději 7 dní před konáním svodu.  Kůň starší 12 měsíců musí být laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem na infekční anemii, vyšetření nesmí být starší 12 měsíců.

Koně musí být předvedeni v dobrém zdravotním a výživném stavu, řádně vyčištěni. Účast koní na výstavě je na vlastní nebezpečí, tzn. organizátor nezodpovídá za případnou újmu na zdraví koně ani ošetřovatele. Účastník souhlasí se zveřejněním fotografií, videí či jiných záznamů z akce.

 

Odborný komentář: hlasatelkou je paní Iveta Lewingerová (tel.: 721 975 338). Podkladem pro její komentář je přiložená přihláška. Případné další podklady zasílejte prosím na následující e-mail: lewingerova.iveta@seznam.cz.

 

Doplňující informace:

 

Ustájení a krmení: seno a stelivo bude zajištěno pořadatelem, jadrné krmivo zajistí majitel koně. Ošetřování zajistí majitel koně na vlastní náklady.

 

Předvádění: zajistí majitel koně. V případě zájmu je možné využít předváděče z řad žáků Střední školy chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem. Dohoda o předvedení koní proběhne s mistrem odborného výcviku na schůzce účastníků dne 15.4.2020 v 19 hodin v Hale 5 C, D.

 

Opracoviště: k dispozici je venkovní travnaté opracoviště.

 

Kolbiště v hale: rozměr 45x25m, povrch písek + geotextilie.

 

Nezapomeňte vzít s sebou: Čistění na koně, kbelík na napájení a krmení, vidle, koště a kolečko.

 

 Plán výstaviště

Závěrečná zpráva

Facebook