FOR HORSE FOR HORSE

Najdete na veletrhu - FOR HORSE


WESTERN-JAAN s.r.o.

Vystavovatel: WESTERN-JAAN s.r.o. - Hala -

JiříAAlenaNavrátilovi : v roce 1996 jsme začali s klobouky a drží nás to dodnes. Vážení příznivci stylu country & western, rádi vás přivítáme u našeho stánku na venkovní ploše s širokou nabídkou westernové módy a doplňků. Přijďte shlédnout a případně si i vybrat z nových vzorů klobouků, opaskových spon, šátků, kabátů, obuvi a dalšího zboží. Oblékneme vás od hlavy až po paty. Těšíme se na vás.


Střední škola dostihového sportu a jezdectví se představuje

Vystavovatel: Střední škola dostihového sportu a jezdectví - Hala -

Střední škola dostihového sportu a jezdectví sídlí v těsném sousedství závodiště ve Velké Chuchli již více než 60 let. Navázala na předchozí vzdělávací instituce tohoto druhu u nás. V Trnové u Prahy, kde škola začínala, se připravovali mladí jezdci v učňovské škole jezdčíků. V padesátých letech se škola přemístila do svého současného působiště ve Velké Chuchli. Až do nedávných let byla škola pouze zemědělským odborným učilištěm, avšak ve školním roce 2007/08 byl nově otevřen 4 letý maturitního oboru Chovatelství se zaměřením na dostihový sport a došlo ke změně názvu na Střední školu dostihového sportu a jezdectví. Povodně v letech 2002 a 2013 postihly velkou měrou i naši školu a přestavba a modernizace byla zcela nezbytná. Vše se podařilo a dne 4. září 2017 slavnostně otevřel zrekonstruovanou budovu školy ve Velké Chuchli náš nejslavnější žokej Josef Váňa. Součástí budovy je i Domov mládeže s veškerým příslušenstvím. Žáci tak mají k dispozici moderně vybavenou školu, v jejímž areálu, přímo na chuchelském závodišti, se nacházejí stáje a další prostory potřebné pro praktické vyučování budoucích jezdců a chovatelů. Již od druhého ročníku se žáci účastní dostihů a seriálu závodů v parkurovém skákání pro žáky středních zemědělských škol a dostihů jak vyhrazených pro jezdce žáky, tak i s profesionály. Seriál žákovských dostihů pod názvem Hipospol Cup je vstupní branou do profesionálního života pro mnohé jezdce. V současnosti máme v našich řadách hned několik nadějí dostihového sportu. Na neuvěřitelném čtvrtém místě mezi všemi rovinnými jezdci se v této sezóně umístil žák David Liška, který se stal mimo jiné překvapivým vítězem 72. Nikon St. Leger a stal se tak ve svých 17 letech nemladším mužským vítězem klasického dostihu. Vítězkou letošního Hipospol Cupu se stala žákyně Simona Laubeová a ve výčtu nadějných mladých jezdců bychom neměli opomenout ani Lucii Fialovou, Anetu Trnkovou a Milana Davida. Všichni se v letošním roce umístili v první polovině žebříčku rovinných jezdců. Součástí výuky je pestrá nabídka exkurzí a stáží doma i v zahraničí. Na jaře naši žáci navštívili veletrh Equitana 2017 v německém Essenu. Součástí exkurze byla také prohlídka hřebčína Sprehe a jezdecké školy ve Warendorfu. V září jsme navštívili Francouzské Chantilly a nejvýznamnější dostih sezóny „Velkou cenu Vítězného oblouku“. Ještě před Vánoci je naplánována cesta do Vídně na jejich pověstnou Španělskou jezdeckou školu. V rámci projektu Erasmus+ pravidelně vyjíždějí vybraní žáci na několikatýdenní zahraniční stáže do partnerských škol. Střední škola dostihového sportu a jezdectví nabízí zájemcům o studium 3 obory vzdělání. Pro fyzicky zdatné a aktivní mladé lidi se zájmem o koně a dostihy je určen učební obor Jezdec a chovatel koní se zaměřením na dostihový sport. Studium je po třech letech zakončeno závěrečnou zkouškou s výučním listem. Tento obor je na naší škole možno studovat i dálkově. Dále nabízíme čtyřletý maturitní obor Chovatelství se zaměřením na dostihový sport. Ten je určen pro žáky se studijními předpoklady, kteří mají zájem o chov koní, dostihy, jezdectví a všechny příbuzné sportovní disciplíny. Zájemci o trenérskou činnost mají možnost si doplnit maturitní zkoušku v tříletém nástavbovém oboru Trenérství dostihových a sportovních koní. Toto studium probíhá dálkově formou třídenních konzultací jedenkrát v měsíci. Tato škola, jako jediná v České republice, je komplexním vzdělávacím zařízením pro přípravu dostihových jezdců a vedoucích pracovníků na úseku chovu a tréninku dostihových a sportovních koní. Za dobu své existence vychovala více než tisíc absolventů, z nichž řada se stala významnými žokeji a trenéry.


Facebook