FOR HORSE FOR HORSE
Místo konání - LETŇANY
PVA EXPO PRAHA Výstaviště Letňany

Přehlídka plemen koní


POKYNY PRO VYSTAVOVATELE KONÍ

Veletrh  "FOR HORSE" PVA EXPO 4.-7.dubna 2019

 

Organizační podmínky: koně musí být na výstavišti dne 3.4.2019 do 18.00 hod.

Adresa výstaviště: Beranových 667, 199 00 Praha 9 – Letňany. Vjezd parkovištěm na konec, kde bude vyhrazeno karavanové městečko pro zaparkování aut a ustájení koní. V místě bude k dispozici voda, přívod el. energie, mobilní záchody a sprcha.

 

Veterinární podmínky: na základě žádosti pořadatele je veterinárním dozorem pověřena MVDr. Barbora Schillová (604 536 478).

 

Vlastní výstava: začíná ve čtvrtek 4.4.2019 v 10.00 hod.

Koně musí být předvedeni v dobrém zdravotním a výživném stavu, řádně vyčištěni. Účast koní na výstavě je na vlastní nebezpečí, tzn. organizátor nezodpovídá za případnou újmu na zdraví koně ani ošetřovatele. Účastník souhlasí se zveřejněním fotografií, videí či jiných záznamů z akce.

Za odborný komentář zodpovídá paní Iveta Lewingerová (tel.: 721 975 338). Podkladem pro její komentář je přiložená přihláška. Případné další podklady zasílejte prosím na následující e-mail: lewingerova.iveta@seznam.cz.

 

Program výstavy včetně „Večení show“ zajišťuje paní MVDr. Veronika Živnová (tel.:  602 536 254). Upozorňujeme, že první neveřejná zkouška proběhne již ve čtvrtek večer od cca 19.00 hod. a vlastní show bude probíhat v pátek i v sobotu.

 

Organizační požadavky:

Ustájení a krmení - seno a stelivo bude zajištěno pořadatelem, jadrné krmivo zajistí majitel koně. Ošetřování - zajistí majitel koně na vlastní náklady.

Předvádění - zajistí majitel koně nebo pořadatel (žáci Střední školy chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem). Dohoda na předvedení koní proběhne s mistrem odborného výcviku na schůzce účastníků dne 3.4.2019 v 18 hodin (místo bude upřesněno).

Nezapomeňte vzít s sebou!!! Čistění na koně, kbelík na napájení a krmení, vidle, koště, kolečko, uzdečku na předvádění, předváděcí lonž, stájovou ohlávku + 1 rezervní, veterinární osvědčení.

 

 

Ke stažení: 

Přihláška k účasti koně - uzávěrka přihlášek 28. 02. 2019

 Plán výstaviště

Závěrečná zpráva

Facebook